Tandeftersyn og tandrensning.

Der kan være mange grunde til, at det er længe siden du har været til tandeftersyn på en tandklinik. Kommer du til os med ønske om undersøgelse og udarbejdelse af en behandlingsplan, tager vi dine problemer alvorligt og lytter til dine ønsker og behov.

Tandeftersyn

Hvis du er i et regelmæssigt forløb, vil tandproblemerne opdages mens de er små, hvor de er lettere at løse, end hvis du har gået længe med dem hvormed behandlingen oftere kan blive mere kompliceret.

Hvor ofte det er nødvendigt at komme til eftersyn er meget individuelt, og tilpasses således så det passer til dit behov.

Når du kommer til tandeftersyn hos os, opdaterer vi dine helbredsoplysninger, derefter undersøger vi din mundhule, alle dine tænder, og dit tandkød. Dette er vigtigt at gøre regelmæssigt for at forebygge tandproblemer som huller i tænderne, tandkødsbetændelse eller parodontose (også kaldet paradentose / parodontitis).

For bedre at kunne foretage en grundig undersøgelse, kan det være nødvendigt at tage røntgenbilleder af dine tænder. Dette er en stor hjælp til diagnostik, da man på røntgenbillederne kan se huller i et tidligere stadie, end man kan, når man kigger direkte på tanden. Hvor ofte det er nødvendigt at tage røntgenbilleder, er meget individuelt, da det afhænger af, hvordan din tænder ser ud og hvor meget sygdomsaktivitet der er.

Når du er til eftersyn, inddeles du i en grøn, gul eller rød gruppe, afhængig af hvor meget sygdomsaktivitet der er at finde i munden. Det er denne gruppe, der afgør hvor ofte du er berettiget til at få tilskud til tandeftersyn.
Er du i den grønne gruppe indkaldes du til undersøgelse én gang om året, og du vil kun kunne få tilskud til én tandrensning om året.
Som ’gul patient’ bliver du indkaldt til en eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, det skønnes nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.
Er du i den røde gruppe, vil du blive indkaldt efter behov – typisk hyppigere end i den gule gruppe – og du vil få tilskud til den nødvendige kontrol, forebyggelse og behandling.

Eftersyn opdeles i diagnostisk grundundersøgelse, udvidet diagnostisk grundundersøgelse, status undersøgelse og fokuseret undersøgelse.

Denne undersøgelse laves første gang du besøger os, eller hvis det er meget længe siden du sidst har fået eftersyn hos os. Her dannes et totalt billede af hvordan dine tænder, tandkød, slimhinder, tunge og kæbe ser ud og fungerer. Derudover skaber vi os her et overblik over, om der er sygdomme, der skal behandles, hvilke risikofaktorer der spiller ind, og hvilke forhold, der kan og bør ændres fremadrettet, for at sunde forhold i munden atter kan genetableres. Vi lægger en plan for, hvordan de opståede skader kan repareres, og i hvilken rækkefølge dette bør foregå, samt hvad det kræver af dig, som patient og ikke mindst hvad prisen er.

På baggrund af vores samlede vurdering af dig, din mundhygiejne og din motivation til at leve et sundt liv, bliver du inddelt i en rød, gul eller grøn gruppe.

Der skal minimum være 12 måneder mellem hver diagnostisk grundundersøgelse.
Hvis vi registrerer behov for behandling og opfølgning før er det normalt, at vi indkalder dig til en fokuseret undersøgelse, hvor vi kan kontrollere effekten af den udførte behandling.

Denne undersøgelse dækker over samme beskrivelse som en diagnostik grundundersøgelse . Forskellen ligger i, at der her er en større kompleksitet i sygdomsbilledet forårsaget af andre sygdomme i kroppen, der også kan ændre forholdene i mundhulen. Behandlingsbehovet er her langt større, og behandlingsplanlægningen langt mere kompliceret.

Ved den diagnostiske grundundersøgelse fastlagde vi dit niveau, hvor vi ved status undersøgelsen kontrollerer hvordan det er gået siden sidst og opdaterer din status.

Du får alle fund forelagt, og bliver på den måde inddraget i hvilke muligheder der er for at løse eventuelle problemer. Her fastsætter vi atter din farvekode, da den kan være ændret.
Der skal minimum gå 12 måneder mellem hver status undersøgelse. Hvis vi registrerer behov for behandling og opfølgning før, er det normalt, at vi indkalder dig til en fokuseret undersøgelse, hvor vi kan kontrollere effekten af den udførte behandling.

Dette er en kontrolundersøgelse af aktuelle sygdomsproblemer, som er diagnosticeret ved tidligere undersøgelser. Her er der kun fokus på det aktuelle problem. Det vurderes om behandlingen har hjulpet eller om den skal gentages. Desuden ajourføres diagnostik og behandlingsplanlægning. Denne undersøgelse finder typisk sted 3-6 måneder efter statusundersøgelsen eller den diagnostiske grundundersøgelse.

Tandrensning

Det er en god ide at få renset tænderne når du er til undersøgelse. Denne behandling anbefales, når der ved undersøgelsen er fundet plak og/eller tandsten, men ikke er fundet tegn på parodontose. Når man får renset tænderne, fjernes alle bløde (plak) og hårde belægninger (tandsten) på tænderne, og mange misfarvninger kan ligeledes fjernes. Dette er et led i renholdelse af tænderne for at forebygge problemer i form af huller og tandkødsbetændelse.

Tandrensning foregår som regel ved hjælp af ultralyd, der løsner tandstenene fra tænderne. Det kan også fjernes manuelt ved hjælp af håndinstrumenter.
Efter tandrensningen pudser vi dine tænder over med pudsepasta. Dette efterlader tænderne glatte og rene.

Find os

Tandklinikken Wølund & Wolf
Kirkevej 8
2630 Taastrup

Vis på kort

Receptionens åbningstider

Mandag:  9.00 – 16.30
Tirsdag:    8.00 – 17.00
Onsdag:   8.00 – 16.00
Torsdag:   8.00 – 15.00
Fredag:     8.00 – 14.00

Følg os på Facebook